Whakamāoritia te ao

Nā runga i te whakahau o Te Ture Reo Māori 1987 i riro ai i Te Taura Whiri i te Reo Māori te mana tuku tohu ki te hunga e hiahia ana ki te whai i te mahi kaiwhakamāori, kaiwhakapākehā ā-tuhi, ā-waha, arā, te kaiwhakawhiti reo. E toru ngā momo tohu kaiwhakawhiti reo, anei e whai ake nei:

(a)     Ko te tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha

(b)     ko te tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-tuhi

(c)     Ko te tohu whakatau i te mōhio ki te whakawhiti reo ā-waha, ā-tuhi hoki

Nā Te Ture mō Te Reo Māori 2016 i whakahou te kawenga me te haepapa o Te Taura Whiri ki te whakahaere hui whakangungu, whakamātautau anō hoki mā te hunga e hiahia ana ki te whai i te tohu.

Te Toi Reo Māori 2019

Heoi anō e āhei tonu ana Te Taura Whiri i te Reo Māori i raro i te Ture mō te Reo Māori 2016 ki te whakamana i ngā pūkenga kairangi o te kaiwhakamāori ā-tuhi, ā-waha anō hoki ki te Tohu Toi Reo Māori. I tēnei tau kua whakaritea ngā hui whakangungu e toru, hei whakapakari, hei whakawhanake i ngā mahi a te kaiwhakamāori, te kaiwhakapākehā hoki. Ko ngā āhuatanga ka āta tirohia ko:

  • ngā ariā, ngā paearu o te kounga, te arotakenga, ngā aratohu tuhi
  • ngā pānuitanga reorua
  • ngā pūrongo ā-kura, ā-pakihi, ā-hapori, aha atu anō
  • ngā karere pāpāho, ngā whakatairangatanga
  • ngā momo whakapākehā kōrero ā-waha
  • ngā momo whakamāori kōrero ā-waha


Ka tū ēnei hui katoa ki Te Wāhanga Māori, Te Aho a Māui (Eastern Institute of Technology), 51 Gloucester Street, Taradale, Napier  

HUI WHAKANGUNGU 1                                             2-3 Māehe 2019

HUI WHAKANGUNGU 2                                             6-7 Āperira 2019

HUI WHAKANGUNGU 3                                             4-5 Mei 2019

WHAKAMĀTAUTAU                                                   18-19 Mei 2019