Become a certified translator

Toi Reo Māori is a free training course that turns highly proficient speakers into qualified translators and interpreters. Several wānanga are held where you will learn the art of translating and interpreting from expert tutors.

 

About the exam

The exam is split into two disciplines to grow quality, high-level translation and interpretation skills.

Translation: Competency in translating written expression

Interpretation: Competency in interpreting oral expression 

Upon successful completion of the exam you will be awarded one of the following: 

(a)  certificate of competency in interpreting the Māori language
(b)  certificate of competency in translating the Māori language
(c)  certificate of competency in interpreting and translating the Māori language

He paearu

Ko te hunga hiahia whai i te tohu me matatau rawa ki ngā reo e rua o Aotearoa. He hōhonu, he whānui te puna kupu, te mita ā-iwi, te reo ōkawa mai, ōpaki mai. He mārama anō ki te wetewete, ki te tātari i ngā tikanga o te reo Ingarihi, o te reo Māori ahakoa te horopaki, me pēhea hoki e whakawhiti mai i tētahi reo ki tētahi. Me mārama te tangata ki ngā tikanga tuhituhi o te reo Māori, o te reo Ingarihi hoki, ā, ko te painga atu mehemea he mōhio koe ki ngā mātāpono a te kaiwhakamāori. Mehemea kāore koe i te mōhio ki ēnei āhuatanga kaua e āwangawanga ka tirohia katoatia ēnei āhuatanga i ngā hui whakangungu tae atu ki ētahi atu āhuatanga pēnā i te rangahau (kupu, kōrero, ingoa), te hanga rārangi kupu, te mōhio ki ngā momo hangarau rorohiko, momo hangarau kaiwhakamāori hoki.   

I runga i te mea he nui, he whānui anō ngā momo whakamāoritanga ka hiahiatia he āwhina nui anō te matatau, te waia, te taunga ki ētahi atu ao, oti rā, ki te/ngā reo o aua ao, arā ētahi, ko te reo o te hangarau, o te kāwanatanga, o te ao tākuta, o te ture, o te mahi whakatairanga, o te mātauranga, o te ao Māori anō hoki, arā atu, arā atu.  Ko te mahi a te kaiwhakamāori he whakawhiti i ngā kōrero mai i tētahi reo ki tētahi, kia tino Māori ai, kia tino Ingarihi ai rānei te kōrero.  Mō te taha ki te reo Māori me mōhio ki ngā āhuatanga reo Māori pērā i te whakamahinga o te tāruarua, te kīwaha, te kīrehu, te whakataukī, te whakatauākī, arā atu, arā atu, he pēnā anō mō ngā āhuatanga o te reo Ingarihi. Mō te wāhi ki te oranga o te reo Māori ka wānangahia hoki ngā tikanga whakarauora reo, me ngā āhuatanga whakatairanga i te reo. Katoa ēnei āhuatanga he mea tautoko i te oranga o tō tātou reo rangatira, kāmehameha, hei whakatinana hoki i te kōrero “Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori”

 

The applicants will be assessed on the following criteria:

Te reo Māori kia tika

 • Accuracy
 • Terminology
 • Subject knowledge
 • Principles of translation
 • Code of conduct

Te reo kia rere

 • Style
 • Functional
 • Having and using the correct words, phrases etc. in a certain context
 • Knowledge of idiom, allusion
 • Other language features

Te reo kia Māori

 • Comprehension (te reo Māori and English)
 • Transference (from one language to another is native-like)
 • Knowledge of idiom, allusion and other language features for the translation to be native-like in its rendering
 • Principles of revitalisation
 • Knowledge of Te Taura Whiri i te Reo Māori orthography (conventions) 

 

Signing up

Click below to get updates on Toi Reo Māori.

Rēhita kaiwhakamāori

Translators register

Find a qualified translator

Haere

He Muka

Māori language publication

For everyday speakers of te reo Māori

Haere