He Muka

He Muka is a regular publication that began when Te Taura Whiri was established.  Originally it was created to share new words that are developed along with ancient words and knowledge. He Muka is entirely in te reo Māori, providing everyday speakers of te reo Māori with reo Māori content, covering current affairs, new words, opinion pieces and more.


Sorry, no blog posts in your current filter. Try broadening your search?

Atikara Tawhito – Ngā Kura Māori

I unuhia tēnei atikara i te nūpepa o te Waka Māori i te marama o Paengawhāwhā, 1874. Kua mau i te atikara tawhito nei, te waiaro me te tirohanga o te nuinga o te Māori i aua wā ki tōna anō reo. Kāore he oranga, kāore hoki he hua o te ū tonu ki te reo Māori. 

Hepetema 2022
Wahine Toa

Ko te tinana te waka kawe i te wairua, i te hinengaro, i te whatumanawa anō hoki o te tangata. Ko te tinana te whakaahuru o ōku kare ā-roto, he whare āhuru taku tinana hei manaaki māku, ā, hei tōna wā ka noho ko taku tinana te āhuru mōwai ki aku uri, ki te taurahere whakapapa ...

Hepetema 2022
He Hokinga Mahara - Ngā Mahi Waihanga Kupu Hou o Mua

I tēnei wā kei te haruru te whare o Te Taura Whiri i te Reo Māori i a mātou e whakarite ana mō Te Wiki o te Reo Māori me te huringa tau 50 o te whakatakotoranga o te petihana mō te Reo Māori. He nui ngā kaupapa whakanui kei te whakahaerehia nō reira kia areare taringa mai koutou.

Hepetema 2022
Ko tō auahatanga te taumata

Matatū ana te māhurihuri kei runga i te maunga tāpuapua a Hikurangi, e hakarae ana ki Ōmauri ki ngā nīoreore e rere kau ana i ngā wai māori ki Pipiwai. Ka whaongia ngā kete kai a Te Orewai e te Punakauariki, hei oranga tinana, hei oranga wairua!

Hepetema 2022
Kupu hou - Ngā wāhanga o te tinana

He kupu hou e aro hāngai ana ngā wāhanga o te tinana kāore i te tino kōrerotia.  

Āperira 2022
He Tuhinga Tawhito – Te Waka Māori, 7 o Nōema, 1867

He kupu atu tenei ki nga tamariki maori me ka haere mai ki te taone nei. E kite tonu ana matou i etahi o ratou e rere hianga ana i runga hoiho i nga rori o te taone nei.

Āperira 2022
Tākarohia Te Reo Whutupōro

He tauira o te reo ka rongohia i te wā o te Ipu Whutupōro o te Ao.

Āperira 2022
Te Ao Matihiko: He mōreareatanga, he āheinga nui rānei ki ā tātou tikanga?

Ehara i te mea nō nanahi tonu ake nei te ao matihiko me tāna whakaaweawetia ki ā tātau tikanga manohi anō.

Āperira 2022
Hokia ki ō maunga, ki ō kāinga maha

I te marama o Pēpuere rua mano rua tekau mā rua, tāwharautia ai ngā uri whakaheke o Wainuiomata marae i tōna papa.

Āperira 2022
Kia toitū ko Toi Reo

Kite tonu atu he ao anō te ao whakawhiti reo i tuwhera ai ngā karu ki te rerekē o te whakawhitinga ōpaki tērā i te whakawhitinga ōkawa, ki ngā kārawarawa, ki te punakupu, ki ngā nuka reo me te huhua noa atu.

Āperira 2022
Ka maranga ake au

Ka hoki a mahara ki te wā e takoto ana ahau me te rangimārie rawa o taku noho, me taku wairua.  Ko te pātai e nui ana te pātaitia mai “He mamae rānei te mahi kauae? Te mahi ngutu purua rānei?  Ko tāku, āe he mamae, engari te momo o te mamae, he rangimārie rawa atu.

Āperira 2022
Kei whea te korimako e kō?

Ka kī atu ko aku wheako kau ēnei o te whakataetae ā-motu o Ngā Manu Kōrero i te 2021.

Tīhema 2021
Kupu hou - Ngā mahi whakapakari tinana

He āta tirotiro i te horopaki o ngā mahi whakapakari tinana.

Tīhema 2021
Māku anō koutou e kāwhiu ki te kopiona

Ko te Mate Korona, Mate Karauna me tōna ingoa – i takea mai i tōna āhua.

Tīhema 2021
He pēhitanga te whakature kano āraimate

Hei kaiako reo Māori ki tētahi Kura Tuarua Pākehā nei, he angiangi kē mātou kei te papa otiia, he pērā anō te āhua ki roto i ngā tū kura maha o te motu.

Tīhema 2021
Origin Roots Aotearoa

Koia nei te tūāpapatanga o tō mātou tira haere.

Tīhema 2021
He Hokinga Mahara – He Muka, Tīhema 2014

E whai ake nei tētahi kōrero nā Leon Hunia, mō te wā i tīmata ia i te kura o Te Teko i te tau 1946.

Tīhema 2021
He Mate Urutā 1900 - He Tuhinga Tawhito

Tēnei te hau mai nei ngā rongo o te mate urutā, e huna mai nei i te tangata, i Poihākena (Sydney).

Tīhema 2021
Mauri tū, Mauri ora, Mauri moe, Mauri mate!

He rā nui te 14 o Mahuru i te tau 1972. Koia nei te rā i whakarewaina Te Rā o te Reo Māori e Te Rōpū Reo Māori, a, koia nei hoki te rā i whakatakotohia e rātou ko Ngā Tamatoa te petihana e pā ana ki te reo Māori ki mua tonu i te aroaro o te Kāwanatanga o te rā.

Oketopa 2021
Te Mate Urutā 1862 - He Tuhinga Tawhito

He mate urutā tēnei kua pā ki ngā tangata Māori, tōna ingoa ki te Māori he Karawaka, tōna ingoa ki te Pākehā, he Typhus Fever.

Oketopa 2021
He tuatahitanga – Manu Kōrero Ā-Motu, ā-ipurangi kaua ā-kiko

I te korenga ō te Manu Kōrero ā-kiko nei ka tuku te whakahau ki ngā rohe kia rīpenehia ā rātau kaikōrero katoa i roto i ngā whakataetae ā-rohe...

Oketopa 2021
He oranga kei roto i te reo Māori ki ngā wāhi mahi puta noa i Aotearoa

Te huhua hoki o ngā tūranga mahi kua whakarārangihia i te reo Māori hei pūkenga e hiahia nei rātou ki ngā tūranga mahi puta noa i a Aotearoa. 

Oketopa 2021
Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua

I te tīmata o te tau nei, ko au tētahi o ngā tāngata i noho i raro i te kaupapa ko Toi Reo Māori, heoti anō i rerekē te noho i tēnei tau, i riro mā te huitopa kē hei waka whakahaere mā ngā pouako hei urungi.

Oketopa 2021
Tahuti mai ki te wao o taku kura e, hi!

Nō te wā o Matariki 2001 i whakatuwherahia ai Te Kura Māori o Porirua, ā, nō Matariki 2021 i tukuna atu te karanga kia whakakotahi mai a iwi, a hapū, a whānau, a ākonga hoki ki te whakanui i te 20 tau, 21 whakatipuranga o te kura nei.

Oketopa 2021
Kupu hou - Te rorohiko

Ko tā tēnei putanga kupu hou, he āta tirotiro i te horopaki o ngā mahi o te rorohiko.

Oketopa 2021
Te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna

Kei Maraenui Te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna.

Hune 2021
Kupu Mātauranga Tātai Arorangi

I takea katoatia mai ngā ingoa aorangi Māori e whai ake nei i ngā ingoa Pākehā o tua whakarere.

Hune 2021
E ara, e Tā Pou

“Kei hea te hōnore nui kē atu, tēnā i te whakaae o tō hoariri, he toa koe” - Tā William Te Rangiua (Pou) Temara, 2021

Hune 2021
He hokinga mahara ki ngā mātauranga o nehe rā

He whakataukī, he karakia mō Matariki.

Hune 2021
Nau mai Matariki te ariki o te rangi

Kōrekoreko mai rā i ngā puke o Tautoru, e te whetū tapu o te tau!

Hune 2021
Te Kura Kaupapa Motuhake o Tāwhiuau, He Kura ā-Iwi

I roa rawa atu te wā i mau tonu ai taua pīrangi ki te hinengaro, arā te whakatū he kura mō te hapori, mō Ngāti Manawa...

Hune 2021
Manu Kōrero 2021

Ahakoa tokoiti te hunga kaikōrero i te tau nei, kua eke taumata tonu ake te reo nō tauhounga i tērā tokoiti

Hune 2021
Kupu hou: Huitopa

Ētahi kupu e hāngai ana ki ngā hui ā-ipurangi.

Āperira 2021
Te pae nekeneke o Ruatāhuna!

Ko te pūtake o tēnei tuhinga he whakaputa whakaaro mō te pae whaikōrero i Ruatāhuna.

Maehe 2021
Pūrongo – Te Papa Tupu 2021
Maehe 2021
Sonny ki Te Tiri o te Moana

Kore rawa a Sonny i whakaaro ko ia tētahi o ngā tangata ka tae atu ki tērā whenua autaia.

Maehe 2021
Tihei mauriora!

He tuhinga nā Olliver Smith.

Maehe 2021
Me ūpoko pakaru ka tika!

Kāre au i te paku mōhio he pēnei rawa te uaua o te whai i tēnei tohu a Te Taura Whiri i te Reo Māori, arā, te Toi Reo Māori...

Maehe 2021
Te anga hou o Te Mātāwai

Ehara kau rawa i te mea ko te reo anake tā Te Mātāwai e whakahiato nei...

Tīhema 2020
Tā Mātou Pono - Stuff NZ

Kua tukuna tētahi whakapāha ōkawa e Stuff mō te kaha o tā rātou kaikiri me te ngākaukino ki te iwi Māori i roto i ā rātou pānuitanga.

Tīhema 2020
Ōkupu – te taupānga whakamāori tuatahi

He taupānga e tūhono ana i te tangata ki tētehi kaiwhakamāori, autaia nei te reo, me taua autaia anō ki te whakamāori kōrero.

Tīhema 2020
Taku hīkoitanga o te ao pāpāho

I te tau waru tekau mā waru ka karanga mai te Tumu whakarae o Irirangi Aotearoa kia rere atu au ki Tāmaki Makaurau, he tūranga mahi e wātea ana...

Tīhema 2020
Mō te iwi Māori te take

Tēnei whiwhinga ōku he mea i hau mai nā ngā whakapaunga kaha, me ngā whakapaunga werawera o te hunga whakarauora i tō tātou ahurea...

Tīhema 2020
Ko tōku reo, tōku rongomaiwhiti

Ki te hoki tātou e 28 tau ki muri, waimarie katoa au i ako taku whaea i te reo Māori ahakoa kāore he toto Māori ōna...

Tīhema 2020
Kupu Kirihimete

He kupu mō te horopaki o te kirihimete.

Tīhema 2020
He mihi mō te kirihimete me te tau hou - Te Toa Takitini 1921

Te wā o te tau e kīia nei He Kirihimete, he wā i tūpono ai ngā manaakitanga nunui ki a tātou ki te iwi Māori.

Tīhema 2020
Kupu hou - Covid-19

He rārangi kupu mō te Mate Korona.

Noema 2020
Te Wānanga - 1878

Nā Porikapa te Makuku, Wahapū o Waikato, Ākuhata 28, 1878.

Noema 2020
Hinga atu, hinga mai

Ka taea te aha, atu i te tangi, i te maumahara ki a rātou me tā rātou i takoha mai ki te ao hei taonga nui whakaharahara ā haere ake nei.

Noema 2020
Kotahi miriona tāngata i whakanui i te reo Māori i te wā kotahi

E whakamihi ake ana a Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te hunga neke atu i te tahi miriona te rahi o Aotearoa, i whakakotahi mai rā ki te whakanui i te reo Māori i te wā kotahi.

Noema 2020
Iti rearea, teitei kahikatea ka taea!

Ko Karaitiana me Te Awarehe he rearea o te wao tapu nui a Tāne e eke ana ki te ikeiketanga...

Noema 2020
Te Wiki o te Reo Māori me Taringa

Me pēhea e koke tonu ai te kaupapa o Te Wiki o te Reo Māori ki te kore ōna parirau e rangiwhāwhā ki ngā tōpito katoa o te motu mā ngā hīkoi whakanui i te reo?

Noema 2020
Whakanuia te reo Māori

Kia whiua ana te pātai, ‘Kei te tika rānei, kei te hē rānei tā tātau whakanui i te Pākehā kōrero Māori?’...

Noema 2020
He maimai aroha

I whānau mai tōku pāpā a Tana Te Hou Salzmann i te 26 o ngā rā o Hakihea i te tau 1960...

Noema 2020
He moumou taima te kōrero Māori ki te hunga kāore ō rātou reo?

I mahara ake ahau me whakaupoko taku kōrero ki tētehi taitara e tākirikiri nei i ngā whakaaro o te hunga, e pēnei nei, kāore he hua o te kōrero Māori ki te hunga reo Māori kore...

Noema 2020
Ngā Kupu Hangarau
Āperira 2020
Ki hea hoatu ai te tohutō?

Ētahi kupu he kaha te hē o te tuhi i te whakamahinga o te tohutō i ngā kupu kāore kē ōna tohutō.

Hanuere 2020
Raukura - Tuku Iho ki Hapani

Nō mātou o Raukura Kapa Haka te māngaringari i whai wāhi atu ai mātou ki ngā kaupapa huhua i roto i ngā tau kua hori...

Hanuere 2020
A Tohutō - He ruri

He ruri tēnei i whakaputa i te tau 1995 mō te hiranga o te tohutō.

Hanuere 2020
Ngā Pepa Tawhito - Whānautanga Pōtiki a Te Kuini

Ko te tuaiwa tēnei o ngā tamariki a Kuini Wikitōria rāua ko Pirinihi Arapeta...

Hanuere 2020
“He Hiki Roa tō Hiki!”

Nō te tau 2016 i whakarewangia ai Te Reo ki Tua - te kurutetenga whakarauora reo Māori a Ngāti Kahungunu.

Hanuere 2020
Toi Reo Māori 2020

Kei te kimi Te Taura Whiri i te Reo Māori i ngā tāngata e hiahia ana ki te whai i te Tohu Toi Reo Māori, arā, te tohu Kaiwhakamāori ā-waha, ā-tuhi hoki.

Hanuere 2020
Te Whakaoranga o te reo - Pā Wānanga ki Te Puna Mātauranga o Ngāti Toa Rangatira

E rua ngā rā Pā Wānanga ā muri i te kura ia Rātū, ia Rāhina. Ka tīmata ki te karakia kātahi ka waiata i ngā hīmene, waiata, mōteatea hoki o te iwi.

Hanuere 2020
Te rangapū whakamutunga o Te Panekiretanga o te Reo

E mahara tonutia ana te rā i tae mai ai te reta e pōwhiri ana i ahau ki Te Panekiretanga o Te Reo...

Hanuere 2020
Ngā kaupae e whitu ki te angitutanga o te reo Māori

Ngā tūtohu angitu matua mō ngā momo pakihi o te rāngai tūmataiti, mō ngā kura, mō ngā mana ā-rohe hoki e whakamahia ana te reo Māori hei tautoko i ā rātou mahi.

Hanuere 2020
Raranga.Tahi - Te Rongo me te Whakamana i te Reo o te Rangatahi

Kia eke panuku ai tā tātou mahere: me waiho mā te hunga rangatahi o Aotearoa hei kōkiri...

Tīhema 2019
Kia ūkaipō anō te reo Māori

E tiakina ana e Te Mātāwai mā ngā iwi, mā ngāi Māori me ngā hapori reo Māori te whakakitenga kia whakahaumanutia te reo Māori hei reo ūkaipō.

Tīhema 2019
Kua whakanuia ngā toa whakaihuwaka reo Māori 2019

I tēnei tau i neke atu i te kotahi rau rima tekau te nui o ngā kaupapa reo Māori i whakaingoatia mai i tēnā hapori, i tēnā rāngai hoki, me te whānui hoki o ngā momo kaupapa.

Tīhema 2019
He mihi ki te hunga mate

E tangi ana Te Taura Whiri i te Reo Māori, otirā, e tangi ana te ao i ngā mate o rangi tata nei.

Hepetema 2019
Kupu hou - Hangarau Matihiko
Hepetema 2019
He whakaaro noa - He Muka 1995

Ko te reo te moko o te hinengaro, o te wairua, o te tinana o te tangata e mōhiotia atu ai ia he Māori.

Hepetema 2019
Tākuta James Te Wharehuia Milroy

Ka ngaro rā tēnei momo i a ia i te ao kōrero Māori engari arā anō ngā tōtara haemata e tipu ake nei i ruia ki te wairākau i ahu mai i ngā kōrero i whāngaihia atu ai e te koroua nei.

Hepetema 2019
Ko tā te kaiwhakawā mahi

He nui ngā āhuatanga o te kaiwhakawā e kitea ai, engari he rerekē ki tēnā taumata, ki tēnā taumata.

Hepetema 2019
Ngā kupu kāore i roto i te Wiremu - He Muka 1995

Kei te maumahara ake pea ētahi o koutou ki tā mātou pati i tērā tau kia tukuna mai ngā kupu Māori kāore e kitea ana i te papakupu Māori a Te Wiremu.

Āperira 2019
Te kupu a te Toihau

I Te Matatini, i whakakotahi mai Te Mātāwai, Te Māngai Pāho, Whakaata Māori, me Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te whakatinana, kia eke ai te kōrero ‘kotahi te whare o te reo mauriora’. 

Āperira 2019
Te reo Māori, tōku oranga, tōku ara mahi

I whānau au i te wā o te Pakanga Tuarua o te Ao, i Kaikōura, i te tau 1944 - Ian Cormack

Āperira 2019
Te Vaka Reo ki Hawai'i 2019

I tae atu te Tumuaki o Te Taura Whiri i te Reo Māori ki Hawaii i runga i te reo karanga o reira ki te hui o ngā reo o Poronēhia e kīia nei ko Te Vaka Reo

Āperira 2019
He aha te mea nui o te ao?

Ko Whakaata Māori tēnei kua eke ki tōna tau tuangahuru-mā-rima...

Maehe 2019
Ko Ngā Tumanako ngā toa whakaihuwaka

Ko tā Ngā Tūmanako, waiatatia te reo, kōrerotia te reo ki ā tātou tamariki.

Maehe 2019
Te Matatini ki te Ao

I whakaputa a Te Matatini i tētahi waiata Māori ka tapaina ko Te Matatini ki Te Ao.

Pēpuere 2019
Ko te ‘Aotearoatanga’ o te reo

Kua roa nei tātou e tatari ana ki tā te reo Māori hokinga mai ki te arero o te tangata, e tā, tino kore nei ia e hoki poka noa mai.  E māori ai te reo Māori, me aha?

Pēpuere 2019
He mihi nā Hone Heke

He kohinga mai i Te Puna Mātauranga o Aotearoa nō te Niu Pepa Pīpīwharauroa, 1 Hānuere, 1902.

Pēpuere 2019
Te rautau o taku māramatanga

I tīmata tēnei māramatanga i roto i te ‘kupu’, i te tīmatanga te kupu, i te Atua te kupu, ko te Atua anō te Kupu.

Pēpuere 2019
Ngā mihi nui o te wā - He Muka 1994

He kohinga mai i He Muka, nō te Putanga 7(1) Raumati 1994.

Hanuere 2019
Kupu hou - Hangarau

Nā Ian Cormack me tana rōpū ēnei kupu hangarau, 2016.

Hanuere 2019
Whakamāoritia te ao

I tēnei tau kua whakaritea ngā hui whakangungu e toru, hei whakapakari, hei whakawhanake i ngā mahi a te kaiwhakamāori, te kaiwhakapākehā hoki.

Hanuere 2019
Karanga Aotearoa e!

E 46 ngā rōpū kapa haka ka tū ki te papa whakatū waewae o Te Matatini i tēnei tau, mai i ngā rohe katoa o Aotearoa, otirā, o Ahitereiria anō hoki.

Hanuere 2019
Ngā Toa Reo Māori 2018

Kua tū ngā Tohu Reo Māori 2018 ki Te Whanganui a Tara.

Tīhema 2018
Whatarangi Winiata - Te Tohu Oranga Angitu

Kua rima tekau tau a Pāpā e pakanga ana mō te reo Māori te take...

Tīhema 2018
He aha rā te hua o te kaiwhakawhiti reo i te ao hangarau nei?

Kāore e kore, kei te haramai te wā, me tuku kē mā te mihīni ngā kōrero e whakamāori. He tere, he hāngai, he mārama ngā kōrero – he māmā ake hoki pea te utu. E whakaae ana koe?  

Hepetema 2018
Ngā mihi o te aromahana - He Muka 1994
Hepetema 2018
Maimoatia te reo

Kia hoki, kia auraki ā-huatau ki te orokohanga mai o tōku reo Māori.

Hepetema 2018
Te Panekiretanga o te Reo

Kāore au i tino mōhio ki te kaupapa nei heoi e ai ki ngā kōrero a ōku hoa, kāore he wānanga i tua atu mō te whakamātau i te kounga o tō reo.

Hepetema 2018
Ahorangi He Reanga Hou

Ko te kaupapa o Ahorangi i whānau mai ki te ao mārama e toru tekau atu tau i mua.

Hepetema 2018
Kura Reo o Te Hunga Rōia Māori

Tēnā te manu aute a te Kura Reo tuatahi o te Hunga Rōia Māori ka rere... 

Hepetema 2018
Kupu hou - Mahuru

Mō te marama o Mahuru i whakaritea tētahi pukapuka ‘Kia Kaha te Reo Hangarau’...

Hepetema 2018
Mahuru Māori 2018

Kōrero Māori i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa’ koinei tētehi o ngā tino kōrero i a au i te kura takawaenga...

Hepetema 2018
Ka whati a tai ka pao te tōrea

Kātahi te wiki mīharo rawa atu ko tēnei Wiki o te Reo Māori.

Hepetema 2018
Te Aumangea

He waiata tēnei i titoa hei mihi, hei tangi, hei poroporoaki i ngā mate tāruru nui o te ao Māori.

Hune 2018
Kupu hou - Pipiri
Hune 2018
Te orokohanga mai o Te Taura Whiri i te Reo Māori

I ā mātou hui tuatahi tonu ka toko ake te whakaaro kia kimihia mai he tohu mō mātou, ā, nā te wahine o te ao toi, nā Te Heikōkō, ka oti mai ko te tohu e whakamahia tonutia ana i te wā nei.

Hune 2018
He kohinga mai i Te Puna Mātauranga o Aotearoa 1857

Nā Hori Kerei, (Signed G, Grey)

Hune 2018
Kei hea te taunga mō te manu kaewa?

Tātai whetū ki te rangi, kāhui kaiwhakamāori ki te whenua.

Hune 2018
Toi Reo Māori 2018

Ko ahau tētahi e hōpara haere ana i te maunga teitei e kīia ana ko Toi Reo Māori, te ara e whai raihana ai te tangata mō ngā mahi kaiwhakamāori.

Hune 2018
He oranga reo, he oranga tangata

Nā reira ko ōku katoa i ngā tau whā tekau ka taha nei ko te ako, ko te whakaako, ko te wānanga, ko te haka, ko te whakarite, ko te rautaki, ko te kōrero i tō tātau reo Māori.

Hune 2018
He kōrero mō Matariki

“Ana, i te atapō tonu, ka rewa ake a Matariki, ka kitea mai, ā, koirā te tohu o te tau hou.”

Hune 2018
Kua tau te tau, kua tau anō te reo Māori

He nui ngā āhuatanga papai kua puta atu i ngā wiki kua hori ake nei.

Hune 2018
Ki a māua hoa Māori o Te Tai Rāwhiti - 1883

He kohinga mai i Te Puna Mātauranga o Aotearoa nō Niu Pepa Takitumu, Turei, Mei 22, 1883.

Mei 2018
Kupu hou - Haratua
Mei 2018
Ahorangi John Moorfield

E mōteatea ana a Te Taura Whiri i te Reo Māori i te rongotanga atu kua hinga a Ahorangi John Moorfield, tētahi o ngā tino hoa, tino kaitautoko, tino kaiwhakaako hoki o te reo Māori.

Mei 2018
Me pēhea te reo Māori e ora ai? - He Muka 1990

He tuhinga tawhito nō He Muka, putanga 3 (2) Ngahuru 1990

Mei 2018
He Pātaka Kupu

E wātea ana te papakupu reo Māori e mōhiotia nei ko He Pātaka Kupu  hei taupānga.

Mei 2018
Te Kāhui Whakamāori

Nō te 24 o Pēpuere neke atu i te 20 ngā kaiwhakamāori i hui mai ki te hui tuatahi o te rōpū kaiwhakamāori hou e kīia nei ko Te Kāhui Whakamāori.

Mei 2018
Ko te reo hei taukaea ki te ao

Tērā te wā, he pae tawhiti noa te haere ki Ūropi whāō ai ngā hua o reira...

Hanuere 2018
E Tā Tīmoti, E Ara E!

Kātahi anō ka whakamānawatia a Tīmoti Kāretu ki te taitara rongonui o te ao, ki te ‘Tā’.

Tīhema 2017
He mihi nā te Tumuaki

He ao whakaihiihi tēnei mō tō tātou reo ātaahua...

Tīhema 2017
He Muka 2010 –2015 Pūrangaranga
Tīhema 2015
He Muka 2005 - 2009 Pūrangaranga
Tīhema 2009