Ngā mihi nui o te wā - He Muka 1994

He kohinga mai i He Muka, nō te Putanga 7(1) Raumati 1994.

 

Nei rā tātou kua tatū mai anō ki te wā e whakanuitia ai te rā whānau o te Kaiwhakaora o te ao. Koia nei hoki te wā e kerepinepine ai, e kōriporipo ai ngā mahara ki te tau kua tata te pau, e karapa whakamua anō ai hoki te titiro ki te Tau Hou e tino tata nei tōna mahutatanga ake i tōna pae.

Anei pea tātou katoa te popore nei kia pai noa ake tēnei tau i ngā tau katoa kua hipa. Ko wai hoki o tātou kāore i mate i te matangurunguru, i ngaro i te ngenge, i tīngia e te takeo, i roto i tēnei tekau mā rua marama ka hori ake nei? Ka taea anō tētahi tau kotahi te maumahara ake kāore hoki i pērā? Auare ake pea. Engari i tō te tangata anō āhua, anei tonu tātou e whakataretare ana me i kore noa rā e tutuki i tēnei tau tā tātou kua roa e whaiwhai ana, e moemoeā ana.

He taonga anō te mau tonu ki ngā tūmanako, ahakoa pēhea. Mena i hoki te tangata i te hūtukinga tuatahitanga o te waewae ki te pakiaka, hemahema ana tērā te kete i te hokinga, ā, e kore tonu te tangata e mōhio he aha ngā painga kei kō tata atu e takoto ana.

Waihoki, mena i pērā, mena i rite tonu te hoki i te waewae tūtuki, anei au e whakaaroaro ake ana “he aha oti te tangata i whai ūpoko ai”? He mea homai anō ngā konohi me ngā taringa kia kitea ai ngā huarahi e taea ai a tua atu, e ea ai ngā hiahia matawhaiaro o tēnā, o tēnā.

He wāhanga nui hoki tō tēnei pūmanawa tangata, tō te pupuri tonu ki ngā wawata, i roto i ā tātou mahi whakaora i te reo Māori. E whakapono ana te Taura Whiri kei te whakamāui ake tō tātou reo, ā, i pēnei ai nā ā tātou hoenga tahitanga, ā, tātou kōkiringa tahitanga, tae atu hoki ki ā tātou tautohetohenga tahitanga i ōna wā. Engari ahakoa pēhea, kotahi noa iho tōna kaupapa, arā, ko tō tātou reo Māori kia mataora, kia toitū.

Nā, i whai hua ai ēnei whakapaunga kaha a tātou, he kore nō tātou i auheke mō te uaua noa iho te take. Koinei te whakatinanatanga o tēnei pūmanawa tangata e kōrero nei au, arā, o te ū tonu ki tā tātou e kūwata nei, ahakoa piki, heke, kotiti.

Tērā pea e whakaaro ake ana ētahi kua tīpao noa te kōrero, inā hoki i tīmata mai i te Kirihimete me ōna mihi, tau rawa mai ki konei kua taumaha kē te kupu, kua hoki anō ki te kaupapa e karawhiua ana e te Taura Whiri i te ao, i te pō, arā, ki tō tātou reo.

Otirā, me pēnei hoki ka tika! Me pēhea hoki e kore ai e puta he kupu ki tō tātou reo i a mātou i te Taura Whiri e kōrero awhero ana, i a mātou hoki e mihi ana ki a koutou, ki te hunga kaha te tautoko mai, inā hoki e rua, e rua he tino taonga, arā ko te reo me te hunga kōrero. Tē ora tētahi ki te mate tētahi!

Heoi anō tā mātou, kia manawanui, kia pāuaua tātou. E mōhiotia ana e kore e tutuki ō tātou tūmanako katoa i te wā nei, ahakoa hiahia matawhaiaro, ahakoa awhero whānui, engari ia ko te mea nui kia kaua tātou e riro mā reira e kekero ai te awata, e tāmōmō ai te kaha.

Hei konā mai me ngā mihi nui o te wā.