Kupu Mātauranga Tātai Arorangi

I takea katoatia mai ngā ingoa aorangi Māori e whai ake nei i ngā ingoa Pākehā o tua whakarere. I runga i tēnei i toko ake te whakaaro me whai atu a Māori i tā Pākeha tauira, Nō reira, atu i a Jupiter (he ingoa tūturu tō te Māori mō Jupiter), katoa ēnei e whai ana i tērā āhua.

 

Mars – Tūmatauenga

Pluto – Whiro

Neptune – Tangaroa

Jupiter – Pareārau

Uranus – Whērangi

Mercury – Apārangi

Saturn – Rongo

Venus – Kōpū, Tāwera ( o te ata)

               Meremere, Rereahiahi ( o te ahiahi)

Earth – Papatūānuku

Sun – Tama nui te Rā

Star – Whetū

Comet – Unahiroa

Southern Cross – Te Taki o Autahi

Pleiades – Matariki

Rigel – Puanga

Orion – Tautoru

Sirius – Takurua

Milky Way – Tira Whetū

Charon – Kūwatawata (Mai i ngā kōrero mō Mataora rāua ko Niwareka)

Astronomy – Matauranga tātai arorangi

Universe – ao tukupū

Solar System – rerenga o Tama nui te Rā

Galaxy – Te Mangō Roa

Atmosphere – pihao

Planet – Aorangi

Asteroid – aorangi iti

Orbit – āmionga

Gravity – tō-ā-papa

Black hole – Hōnea kore

Corona – Kurahauao (mai te kurahaupō)

Space probe – Pōkai ātea (mai i te pōkai whenua)

Satelite – Arorangi (hori)

Radar – hihiani

Navigate – urungi

Eclipse – āraitanga

Equator – weherua

Equatorial – Weherua

Equinox – weheruatanga o te rā , o te pō

Solstice – Tuakaihautanga o Tama-nui-te-Rā

Zenith – te kōmata o te rangi

Hydrogen – hauwai

Carbon dioxide – hauhā

Nucleus – karihi

Atom – ngota

Stratus – Te Kupenga a Tara Mainuku

Cumulus – (he) Kapua whakapipi

Nimbus – (he) Okewa

  

Mai i: Muka, Volume 15, Issue 3, 1 June 2003, Page 7