He aha te mea nui o te ao?

Tuia te rangi i runga nei, tuia te papa i raro nei, tuia te taura herenga tangata e whenu nei ki te aho tūroa o te ao kikokiko. Tihei mauri ora!

Ko Whakaata Māori tēnei kua eke ki tōna tau tuangahuru-mā-rima, ā, kei te huapae o te rangi ngā kanohi e aro ana, ki tō mātou wawata e mea nei:

 “Kia ora te iwi Māori”

I te orokotīmatanga mai o Whakaata Māori, i tino mārama te tūāpapa hei tautoko i ngā mahi hei whakarauora i te reo Māori i te motu whānui. Ināianei, e tohua ana taua kawenga ki raro i Te Whare o te Reo Mauri Ora, waihoki, i te Maihi Karauna (i tā te Karauna rautaki mō te whakarauora i te reo Māori) me te Maihi Māori (i tā ngāi Māori, tā ngā iwi me ngā hapori rautaki reo).  E roha nei ngā parirau o Whakaata Māori ki raro i ngā maihi e rua, inā hoki, he mea whakatū a Whakaata Māori i raro i te ture a te Karauna, ko ngā huruhuru tautoko nāna anō, otirā, ko ā mātou kaupapa e whātoro atu ana ki ngā apataki, ki ngā kiritaki i ō rātou nā kāinga, i ō rātou hapori o raro i te Maihi Māori.   Ko tā mātou, he tautāwhi i ngā taha e rua kia rangatira, kia rīrā, kia toitū te whare.

Kua rewa tā Whakaata Māori anga putanga, ko Te Huapae: Kia Eke Panuku!

E tū nei a Whakaata Māori hei kūaha ki te ao Māori, otirā, ko tā mātou mahi he tūhono atu i te iwi ki te ao Māori mā te whakapāho i ngā kaupapa rawe e rekareka ai, e whakaawetia ai te hunga mātakitaki.

Kei ngā pātū o Whakaata Māori ngā kupu a te tupuna kuia o te Taitokerau, a Meringaroto e iri ana.  Nāna te kōrero, 'Ui mai ki a au he aha te mea nui o te ao?  Māku e kī atu, he tangata, he tangata, he tangata'.  Nā konei ngā putanga matua e whāia nei e mātou, ā, e hāngai ana ki ngā kāhui e toru nei:

  • Ngā Kaimahi

Ka tautokohia ngā kaimahi katoa ki te whakatakoto mahere mō te reo, ki te ako, ki te whakapakari hoki i a rātou. Otirā, ka poua ngā tikanga Māori ki ā mātou mahi katoa.

  • Ngā Apataki

Ko tā mātou, he whakaaweawe, he whakarekareka, he whakakaha i te hunga mātakitaki kia hono ai rātou ki te ao Māori, waihoki, ki te reo Māori me ngā tikanga Māori.

  • Ngā Āpiti

Ka tautokohia ō mātou āpiti kia tutuki ai ā rātou mahi whakarauora i te reo Māori me ngā tikanga Māori mā te tuku i ngā rauemi reo me te taunaki i tā rātou hono atu ki ā rātou apataki.

 

Ka mutu, ko te ngako o ā mātou mahi he whakatairanga, he tautiaki hoki i te reo Māori me ngā tikanga Māori.  Nō te tau i pahemo ake nei, ka rewa hoki tā mātou rautaki mō te reo me ngā tikanga, e kīia ana ko Mauri Ora  kia pāorooro te reo i ngā koko katoa o te whare o Whakaata Māori, me te aha anō, kia whakaatahia atu te āhuareka, te ngahau, me te kairangatira o te reo Māori ki te ao.

He aronga mātāmua anō te tautoko me te poipoi i ngā kaimahi.  Otirā, i kitea iho ko te taniwha nunui hei patu mā mātou, ko whakamā!  Nā reira, kua whakaritea ngā akoranga reo hei taunaki i te hunga kātahi anō ka tīmata ki te ako, me ngā wānanga hei whāngai i ngā arero matatau o te whare.  He mea kawe i runga i te atawhai, i te aroha kia rongo te katoa i te mauri tau me te ngākau titikaha ki te kōrero Māori ahakoa te taumata o te reo.   Arā atu anō te tini o ngā kaupapa reo Māori e kōkiritia ana, he ngohe, he kēmu, he whakataetae, he hui pārekareka.  Waihoki, ehara i te mea mō mua i te kāmera anake te reo Māori, engari kē ia, mō muri, mō runga, mō raro, mō tua rā anō.

Kua takatū, kua rite! Kei te koke, kei te whanake atu a Whakaata Māori ki te huapae o te rangi!

Mō ētahi atu kōrero mō Whakaata Māori haere ki https://www.maoritelevision.com/

 


Kāti, ko tā He Muka he whakaputa kōrero ki te reo Māori. Ko ngā tirohanga, whakaaro rānei kei roto i te tuhinga nei he mea whaiaro nō te tangata nāna te kōrero i tuhi. Ka mutu, kāore i te whakaatu i ngā whakaaro o, i ngā kōrero a, rānei, Te Taura Whiri i te Reo Māori, āna kaimahi, tana pae whakahaere, tana poari rānei, tae atu rā ki ngā tari, ngā pakihi rānei e whai pānga ana ki Te Taura Whiri i te Reo Māori, ahakoa te hononga, hāunga i ngā mea kua āta whakahuatia ake ai.  Ehara ēnei tirohanga, whakaaro, kōrero rānei i te mea whakaiti, whakahē rānei, i te iwi, i te hapori, i te rōpū, i te tari, i te pakihi, i te tangata rānei.