Toi Reo Māori 2020

Ko Lee Grant Smith me ōna hoa

 

Kei te kimi Te Taura Whiri i te Reo Māori i ngā tāngata e hiahia ana ki te whai i te Tohu Toi Reo Māori, arā, te tohu Kaiwhakamāori ā-waha, ā-tuhi hoki.

I raro i Te Ture mō te Reo Māori 2016 kei te whai mana Te Taura Whiri i te Reo Māori ki te tuku tohu Kaiwhakamāori ā-waha, ā-tuhi hoki, e kīia nei ko Te Tohu Toi Reo Māori, ki te tangata ka eke ki ngā taumata e tika ana. Hei whakatutuki i taua whakaritenga ka whakahaerehia ētahi hui whakangungu kaiwhakamāori, me te whakamātautau i tēnei tau, 2020. 

Ko te hunga e hiahia ana ki te whai i te tohu me matatau ki ngā reo whaimana e rua o Aotearoa. Me matatau anō ki te reo ōkawa, ki te reo ōpaki hoki, he hōhonu, he whānui te puna kupu, he mōhio ki ngā mita ā-iwi mai, ā-hapū mai. Me mātua mārama anō koe ki te wetewete, ki te tātari i ngā tikanga o te reo Ingarihi, o te reo Māori hoki ahakoa te horopaki, me pēhea hoki tōna whakawhiti ki tērā atu o ngā reo. He mea nui kia mārama anō te tangata ki ngā tikanga tuhituhi o te reo Māori, ā, ko te painga atu mehemea e mōhio ana hoki ki ngā mātāpono o te kaiwhakamāori. Mehemea kāore koe i te mōhio ki ēnei āhuatanga kaua e āwangawanga ka tirohia katoatia ēnei āhuatanga i ngā hui whakangungu tae atu ki ētahi atu āhuatanga pēnā i te rangahau (kupu, kōrero, ingoa), te hanga rārangi kupu, te mōhio ki te whakamahi i ngā momo hangarau rorohiko, momo hangarau kaiwhakamāori hoki.  

I runga i te mea he nui ngā momo whakamāoritanga e hiahiatia ana i ēnei rā he āwhina nui anō tō matatau, tō waia, tō taunga ki ētahi atu ao, oti rā, ki ngā reo o aua ao, arā ētahi, ko te reo o te hangarau, o te kāwanatanga, o te ao tākuta, o te ture, o te mahi whakatairanga, o te mātauranga, o te ao Māori anō hoki, arā atu, arā atu.  Ko te mahi a te kaiwhakamāori he whakawhiti i ngā kōrero mai i tētahi reo ki tētahi, kia tino Māori ai, kia tino Ingarihi ai rānei te āhua o te kōrero.  Mō te taha ki te reo Māori me mōhio ki ngā āhuatanga reo Māori pērā i te whakamahinga o te tāruarua, te kīwaha, te kīrehu, te whakataukī, te whakatauākī, arā atu, arā atu, he pēnā anō mō ngā āhuatanga o te reo Ingarihi. Mō te wāhi ki te oranga o te reo Māori ka wānangahia hoki ngā tikanga whakarauora reo, me ngā āhuatanga whakatairanga i te reo. Katoa ēnei āhuatanga he mea tautoko i te oranga o tō tātou reo rangatira, kāmehameha, hei whakatinana hoki i te kōrero “Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori”.

Ka whakahaeretia ngā hui whakangungu me te whakamātautau mai i te marama o Huitanguru/Pepuere ki te marama o Pipiri/Hune ā te tau e tū mai nei, ā, ki te rēhita mai koe ka tukuna ngā taipitopito kōrero mō ngā hui ki a koe. Hei whakamōhio mai ki a mātou e hiahia ana koe ki te whai i te Tohu Toi Reo Māori, tēnā, whakakīia mai te puka tono i raro iho nei, whakapā mai rānei ki a [email protected].

Ko ngā momo pūkenga a te mahi kaiwhakamāori

Matatau Reo Māori

Ko te matatau ki te kōrero, whakarongo me te tuhi i te reo Māori

 1. Arā, he whānui, he hohonu tōna puna kupu
 2. He mōhio ki te wetewete i te kōrero
 3. He mōhio ki ngā kīwaha, kīrehu, whakataukī, whakatauākī, ētahi atu āhuatanga e reka ake ai te reo
 4. He mōhio ki ngā ia o te reo Māori
 5. He matatau kia taea ai te whakawhiti i te tikanga i te reo Māori ki tētahi atu reo

Matatau Reo Ingarihi

Ko te matatau ki te kōrero, whakarongo me te tuhi ki te reo Ingarihi, ki tētahi atu reo rānei

 1. Arā, he whānui, he hohonu tōna puna kupu
 2. He mōhio ki te wetewete i te kōrero
 3. He mōhio ki ngā kīwaha, kīrehu, whakataukī, whakatauākī, ētahi atu āhuatanga e reka ake ai te reo
 4. He mōhio ki ngā ia o te reo Ingarihi
 5. He matatau kia taea ai te whakawhiti i te tikanga i te reo Ingarihi, i tētahi atu reo rānei ki te reo Māori

Matatau Ahurea

 1. He matatau ki ōna ahurea
 2. He matatau ki ōna hītori
 3. He matatau ki ōna tōrangapū

Matatau Rangahau

 1. He matatau ki te rangahau
 2. He matatau ki ngā momo utauta rangahau
 3. He matatau ki ngā momo ara rangahau

Matatau Hangarau

 1. He matatau ki te hangarau
 2. He pūkenga rorohiko
 3. He pūkenga raweke, whakahaere tuhinga
 4. He pūkenga rorohiko: ipurangi
 5. He pūkenga rorohiko: utauta whakamāori

Matatau Kaupapa

 1. He mōhio ki ngā kaupapa whānui
 2. He mōhio ki ngā kōrero/kaupapa o te wā
 3. He mātanga ki tētahi t/ētahi kaupapa whāiti

Matatau Whakawhiti

 1. He matatau ki ngā ara whakamāori: He pūkenga tātari tuhituhi
 2. He pūkenga whakawhiti tikanga
 3. He pūkenga tuhituhi
 4. He matatau ki ngā paerewa whakamāori: He mōhio ki ngā tikanga tuhituhi
 5. He mōhio ki te whai i ngā whakatakotoranga/tohutohu
 6. He mōhio ki te tātari i āna ake mahi
 7. He mōhio ki te pānui/arotake mō ngā hapa
 8. He pūkenga whakamātau whakamāoritanga

Matatau Pakihi Whakamāori

 1. He mōhio ki ngā āhuatanga o te whakahaere i te pakihi whakamāori: He pūkenga pākihi whakamāori
 2. He pūkenga pūnaha pakihi whakamāori
 3. He pūkenga whakawhitiwhiti
 4. He pūkenga tāngata

Matatau Matatika

 1. He mōhio ki ngā matatika: Matatika Ngaio