Te rangapū whakamutunga o Te Panekiretanga o te Reo

Te Rangapū Whakamutunga o Te Panekiretanga

 

E mahara tonutia ana te rā i tae mai ai te reta e pōwhiri ana i ahau ki Te Panekiretanga o Te Reo. Kia mōhio noa ake, i pakeke mai ahau me ngā pukapuka Hare Pota, nō reira nō mai rā anō ahau e tatari ana kia tae mai te ruru me te reta ki tōku whare.

Nā, ahakoa i pōwhiritia kētia ahau ki te whare makatea (ka mutu nā te rūruhi kē te reta i tuku mai), kaua ki Hogwarts, kei reira pea ētahi āhuatanga e ōrite ana. Ka waiho pea māu, e te kaipānui, e whakaaro ake ko wai a Ahorangi Albus Dumbledore, ko wai hoki a Ahorangi Severus Snape i tēnei horopaki (otirā ko ērā e mōhio nei ki te pukapuka ka mōhio he tuahangata ērā tāngata e rua), heoi anō i te mutunga iho, kei ēnei whare e rua te kaiako mātau ki te whakaako i tāna kaupapa, me te kaiako mōhio ki te whaka-poraka i āna tauira mēnā ka taka ki te hē. Ka mutu, kia puta rā te tauira i ēnei whare me ana pūkenga hou, ka āta whakahaua kia whakamahi i ērā pūkenga me tana rākau (matira mai, tiripou/mini-taiaha mai) hei hāpai i te tika, kaua hei patu i te tangata.

Kia tīmata i te pōwhiri. Nō te rewanga o Matariki i tērā tau mātau i pōwhiritia ai. Nā, pēnei me te mahi a te pōtae whiriwhiri, i te pō tuatahi ka whakarōpūngia mātau kia tōpū te noho a ngā tauira ki ngā mātāwaka (māu e whakatau ko tēhea waka a Gryffindor, ko tēhea waka a Slytherin). Ka pērā te noho ā tae noa ki te pōtaetanga; i roto i te tau ka renarena ngā taukaea e here ana i ngā waka katoa i ū atu ai ki te whare.

Ka tere taka te kotahi tau, i reira ōna pikinga me ōna kakenga; kāore he hekenga (atu pea i te hekenga o werawera). Maringanui, i tūpono atu ngā tauira o te rangapū ki te rūma o te pīrangi (ka mutu, i tino whakamahia i ngā wā o te pīrangi); nā ngā haututū o te rangapū ngā tauira i ārahi atu ki reira, pēnei me te uepu o Hare Pota, ka tiki atu i te mahere a Marauder me te kī ake “e oati ana ahau i konei ka hīanga aku mahi.” Ka mutu, e kore e piri te kīanga ‘he kōrero i pahawa’ ki tērā kāhui.

Ka eke te rangapū ki te whakamātautau nui i te marama i mua i te pōtaetanga, ā ka hoki mai ngā kēhua korowai pango ki te whakawā i te rangapū me ā ngā tauira mata hou (he kīwaha, he whakataukī/whakatauākī, he kupu whakarite, he aha atu, he aha atu). Uruwehi ana ngā ākonga i te mura o te ahi, engari ka taituarā tēnā i tēnā, ka tau, ā, ka puta tahi ngā ihu o ngā pōtiki a Te Tokotoru.

Koirā tētahi o ngā ingoa o te rangapū, engari e hia kē nei ō te rangapū ingoa i roto i te tau: Ngā Pōtiki a Te Tokotoru a Paewhiti, Te Katinga o Te Kēti, Te Kitenga o Tā Ngā Kaiako i Kimi ai, Te Whakaeanga o Tā Ngā Kaiako i Wawata ai. Ka mātua pea i te kīnga atu, ko mātau te rangapū waimarie; waimarie ki te whai wāhi atu ki ērā pātaka kōrero i mua i te whakamoenga o te kaupapa, waimarie ki te whakarongo ki ngā akoranga a Te Wharehuia i te iri tonu i te tāhū o tōna whare, i ngā waha o ngā kaiako me ngā tauira i noho i tōna taha.

Nō reira, hei Te Tokotoru a Paewhiti, hei ngā pouako katoa o te whare makatea, anei ā koutou pōtiki e whakamānawa atu nei i a koutou, tēnā koutou. 

 


Kāti, ko tā He Muka he whakaputa kōrero ki te reo Māori. Ko ngā tirohanga, whakaaro rānei kei roto i te tuhinga nei he mea whaiaro nō te tangata nāna te kōrero i tuhi. Ka mutu, kāore i te whakaatu i ngā whakaaro o, i ngā kōrero a, rānei, Te Taura Whiri i te Reo Māori, āna kaimahi, tana pae whakahaere, tana poari rānei, tae atu rā ki ngā tari, ngā pakihi rānei e whai pānga ana ki Te Taura Whiri i te Reo Māori, ahakoa te hononga, hāunga i ngā mea kua āta whakahuatia ake ai.  Ehara ēnei tirohanga, whakaaro, kōrero rānei i te mea whakaiti, whakahē rānei, i te iwi, i te hapori, i te rōpū, i te tari, i te pakihi, i te tangata rānei.