Kua tau te tau, kua tau anō te reo Māori

Tēnā rā tātou katoa. He nui ngā āhuatanga papai kua puta atu i ngā wiki kua hori ake nei.

Te Ūpoko o te Ika

Ka mutu pea te mahi a te DomPost! Nō te 14 Pipiri 2018 i whakaterea ai te ingoa hou o te niupepa ki Te Pūrongo o Te Ūpoko o te Ika, ahakoa kāore i āta kīia, te āhua nei ka mau tonu tēnei moko tae noa atu ki te mutunga o Matariki. E ai ki ngā etita “he nui ngā momo āhuatanga o te whakawhitiwhiti whakaaro, kōrero engari mēnā kei te kōrero tēnā i te reo o tēnā, tēnā i te reo o tēnā – ahakoa tapepe, ahakoa tio, ahakoa kāore i te tino eke – kātahi te tīmatanga pai ko tērā”. He pērā hoki ngā whakaaro o Te Taura Whiri i te Reo Māori, nei te kupu whakamiha ki a Stuff, nōna tēnei whakaaro nui mai ki ngā mahi whakarauora reo Māori. Me pēnei te kī ko koe ki tēnā kīwai o te kete ko au ki tēnei kīwai ka haere tahi tāua. 

Together we stand: why The Dominion Post has a te reo Māori masthead(external link)

Te Kaunihera o Te Whanganui-a-Tara

Heke mai ki Pōneke. Kua puta te karanga a Te Kaunihera o Te Whanganui-a-Tara kua whakatau kia tū a Pōneke/Te Whanganui-a-Tara hei tāone matua reorua mō Aotearoa, i mua i te tau 2040. Nō te 14 Pipiri 2018 i whārikihia ai tā rātou kaupapahere reorua hou e kīia nei ko Te Tauihu(external link). Nā ngā mana whenua a Taranaki Whānui ki Te Ūpoko o te Ika, a Ngāti Toa hoki te kaupapa i whakarewa ki ngā tari o te kaunihera i Te Whanganui-a-Tara. KI tā Justin Lester te Koromatua o Pōneke “Ki a mātou o Pōneke he taonga te reo Māori, ā, he tino take ki a tātou, ki tō tātou whenua, ki tō tātou tāone hoki. Koia kei te hiahia mātou kia tū a Pōneke hei tāone reo Māori. He taonga te reo, nō reira me rauhī, me poipoi kia tipu, kia rea” Nā te ringa raupā a Jill Day (Ngāti Tūwharetoa) te koromatua tuarua o te kaunihera tēnei kaupapa i manaaki, i pīkau ki tōna otinga. Tūmeke Pōneke, koia kei a koe!

Ngā Tohu Reo Māori

Hei te 23 o Whiringa-ā-rangi 2018 ka tū Ngā Tohu Reo Māori. Whāia tēnei hononga ki te roanga atu o ngā kōrero.

Mahuru Māori

Hei te Mahuru o tēnei tau 2018 ka whakahaeretia anōtia e Te Wānanga o Aotearoa tā rātou kaupapa Mahuru Māori(external link). He kaupapa i hua ake i a Paraone Gloyne i te tau 2014, arā, kia kōrero Māori te tangata mō te roanga atu o te marama o Mahuru (Hepetema). E mea ana te kōrero “He hiahia nō Paraone kia rangona whānuitia te reo, e puta hoki ai ki te ao o te ia rā”. Ka mau te wehi! Tautokona, whakanuia tēnei kaupapa, haere ki tā rātou whārangi ipurangi kia kitea te roanga atu o ngā kōrero. 

Te Wiki Reo Māori, Te Hīkoi Reo Māori

Ā te Mahuru ka whakahaeretia e Te Taura Whiri i te Reo Māori tērā o ngā kaupapa nui, arā ko Te Wiki o te Reo Māori 2018. He nui ngā mahi mā ngā tamariki hei taunaki i tō tātou reo, arā, te hīkoi whakanui i te reo Māori i Pōneke nei, o roto (hoki) o Rotorua, o Tūranga, ki Tāmaki-makau-rau pea, i wāhi kē atu hoki, ā, me ngā mahi whakatairanga, whakarauora i tō tātou reo.

Nā reira e te iwi ka nui te mihi, ka nui hoki te aroha ki a koutou katoa, kua tau te tau, kua tau anō te reo Māori. Kia ora tātou.