Ki hea hoatu ai te tohutō?

He kupu whai tohutō e kaha whakamahia ana ngā kupu e whai ake nei, me ētahi kupu anō he kaha te hē o te tuhi i te whakamahinga o te tohutō i ngā kupu kāore kē ōna tohutō.

Nō te rautau tekau mā iwa rau te whakamahia o ngā tohutō e ētahi ki te tohu i te roa o te oropuare.  Mā te whakamahi i te tohutō e tini i te tikanga o te kupu i ētahi wā, e tohu i te whakahua tika, i te wāhi hoki kia haukūoro i te kupu, arā, kia kaha ake, kia iti ake rānei tōna whakahua.  I te ōrokohanganga o Te Taura Whiri i te Reo Māori i te tau 1987 i tīkina mai tēnei āhuatanga hei tohu i te tō o te oropuare, ā, mai i taua wā kua tīkina atu e tēnā whakatipuranga, e tēnā whakatipuranga o te hunga e ako ana ki te tuhi i roto i te reo Māori.